Đĩa than Vinyl Country Guitar, 20 Country Instrumental Greats Lp

Bảo hành:

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi: 0913238182 - Mrs. Lan * Tư vấn hi-end: 0912616688 - Mr. Huy

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: Warwick Records - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 1 LP - Tình trạng: Rất tốt ( VG+)

Giá bán: 650.000đ / chiếc

Đĩa than Vinyl Country Guitar, 20 Country Instrumental Greats Lp

Tracklist
Side A
A1 Stand By Your Man
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A2 Take Me Home Country Roads
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A3 Don’t It Make My Brown Eyes Blue
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A4 Banks Of The Ohio
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A5 Here You Come Again
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A6 Jambalaya
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A7 Blanket On The Ground
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A8 Darlin’
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A9 Lucille
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
A10 I Can’t Stop Loving you
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday

Side B


B1 You’re My Best Friend
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B2 Snowbird
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B3 By The Time I Get To Phoenix
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B4 Your Cheatin’ Heart
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B5 All I Ever Need Is You
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B6 Blue Bayou
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B7 Help Me Make It Through The Night
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B8 Rhinstone Cowboy
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B9 You Needed Me
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday
B10 Foggy Mountain Breakdown
Bass Guitar – George Ford, Paul Westwood
Drums – Dave Mattacks
Electric Piano – Cliff Hall, Vince Povey
Harmonica – Judd Lander
Lead Guitar – Mart Jenner
Rhythm Guitar – Roger Dean
Steel Guitar – Pete Willsher
Violin – Bob Loveday