Đĩa than The Shadows, The Shadows Lp (5Lp)

Bảo hành:

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi: 0913238182 - Mrs. Lan * Tư vấn hi-end: 0912616688 - Mr. Huy

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: Emidisc - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 5 LP - Tình trạng: Như mới

Giá bán: Liên hệ

Đĩa than The Shadows, The Shadows Lp (5Lp)

Những đĩa than rất hay với những bài ghi-ta nổi tiếng của ban nhạc The Shadows trong nhiều năm trình diễn.

Những bản nhạc ghita nổi của ban nhạc The Shadows trong 5 đĩa than:

THE SHADOWS

A1 Kon Tiki 1:53
A2 Apache 2:53
A3 Quartermaster’s Stores 2:21
A4 Sleepwalk 2:47
A5 Dance On 2:23
A6 Peace Pipe 2:11
A7 Wonderful Land 2:03
A8 I Want You To Want Me 2:37
A9 Genie With The Light Brown Lamp 2:40
A10 Foot Tapper 2:22
B1 Shadoogie 2:22
B2 Atlantis 2:47
B3 Theme For Young Lovers 2:36
B4 The Savage 2:20
B5 Midnight 2:28
B6 The Rise And Fall Of Flingel Bunt 2:48
B7 The Rumble 1:54
B8 Man Of Mystery 2:00
B9 The Stranger 2:39
B10 Shindig 2:18

THE SHADOWS AT THE MOVIES

A1 Foot Tapper
A2 Sweet Dreams
A3 The Boys
A4 The Girls
A5 Theme From “The Boys”
A6 Walkin’
A7 Theme For Young Lovers
B1 Frightened City
B2 My Way
B3 Main Theme
B4 The Drum Number
B5 Ranka-Chank
B6 The Lute Number
B7 Rhythm And Greens

THE SHADOWS STORY

A1 Apache
A2 F.B.I.
A3 36-24-36
A4 Mustang
A5 Little B
B1 Foottapper
B2 Shadoogie
B3 Sleepwalk
B4 Winchester Cathedral
B5 The Day I Met Marie
B6 River Deep, Mountain High

THE SHADOWS GREATEST

A1 Apache
A2 Kon-Tiki
A3 Perfidia
A4 Shadoogie
A5 Nivram
A6 Frichtened City
A7 F.B.I.
B1 Shazam
B2 Guitar Tango
B3 Sleepwalk
B4 Little “B”
B5 The Rumble
B6 Dakota
B7 Atlantis

THE SHADOWS

A1 Walkiri 1964
A2 All my sorrows 1961
A3 Little B 1962
A4 Lastres carabelas 1963
A5 Fourthe Street 1966
A6 Sweet dreams 1962
B1 Ranka-Chank 1964
B2 What a lovely tune 1962
B3 Semi-detached suburban Mr.James 1967
B4 Blue sky. blue sea. blue me 1965
B5 Running out of this world 1967
B6 I wish I could shimmy like my sister Arthur 1965