Đĩa than Strauss, The Best Of Strauss Lp

Bảo hành:

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi: 0913238182 - Mrs. Lan * Tư vấn hi-end: 0912616688 - Mr. Huy

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: Ronco - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 1 LP - Tình trạng: Rất tốt

Giá bán: 700.000đ / chiếc

Đĩa than Strauss, The Best Of Strauss Lp

Tracklist

A1           The Blue Danube

A2           Vienna Blood Waltz

A3           Emperor Waltz

A4           Champagne Polka

A5           Tritsch Tratsch Polka

A6           Artists’ Life Waltz

A7           Kiss Waltz

A8           Egyptian March

A9           Russian March

A10        Perpetuum Mobile

B1           Roses From The South

B2           Tales From The Vienna Woods

B3           Treasure Waltz

B4           Annen Polka

B5           Explosions Polka

B6           Pizzicato Polka

B7           Persian March

B8           Spanish March

B9           Morning Papers Waltz

B10         Die Fledermaus (Du Und Du)

B11         The Blue Danube (Reprise)