Đĩa than Lp Orchester Anthony Ventura, Melodien Der Welt, Je T’Aime 7

Bảo hành:

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi: 0913238182 - Mrs. Lan * Tư vấn hi-end: 0912616688 - Mr. Huy

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: K-Tel - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 1 LP - Tình trạng: Rất tốt ( VG+)

Giá bán: Liên hệ

Đĩa than Lp Orchester Anthony Ventura, Melodien Der Welt, Je T’Aime 7

Tracklist
Side A

 

A1.1 La Mer 2:24
Written-By – Ch. Trenet    
A1.2 Romance Andaluza 1:44
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
A2 Johnny Guitar 3:40
Written-By – Lee, Young    
A3.1 Living Next Door To Alice 2:23
Written-By – Chinn, Chapman    
A3.2 In The Morning Of My Life 2:46
Written By [Credited To] – Robin Gibb    
Written-By – B. Gibb    
A4 Barcarole 2:38
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
A5.1 Blue Moon 2:10
Written-By – Rodgers, Hart    
A5.2 One Night 1:48
Written-By – D. Bartholemew, P. King    
A6 House Of The Rising Sun 2:06
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
A7 Mull Of Kintyre 3:13
Written-By – Laine, McCartney    

Side B

B1.1 La Golondrina 1:43
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
B1.2 I’ll Be Home 2:40
Written-By – Washington, Lewis    
B2.1 Lucille 1:40
Written-By – H. Bynum, R. Bowlnig    
B2.2 Silence Is Golden 2:15
Written-By – B. Crewe/B. Gaudio    
B3.1 Stranger On The Shore 1:52
Written-By – A. Bilk, R. Mellin    
B3.2 Love Is Blue 1:58
Written-By – A. Popp, P. Cour    
B4.1 Santa Lucia 1:55
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
B4.2 Holly Holy 2:49
Written-By – N. Diamond    
B5 Greensleeves 2:14
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.    
B6 Adieu, Mon Amour 2:46
Arranged By – Bacardi    
Written-By – Trad.