Album 2 Đĩa than Vinyl John Williams, Master Of The Guitars 2Lp

Bảo hành:

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi: 0913238182 - Mrs. Lan * Tư vấn hi-end: 0912616688 - Mr. Huy

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: Intercord - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 2 LP - Tình trạng: Rất tốt (VG+)

Giá bán: Liên hệ

Album 2 Đĩa than Vinyl John Williams, Master Of The Guitars 2Lp

Tracklist
Record 1
Side A

A1 Bach Changes 4:18
A2 Theme From Z 3:08
A3 Cavatina 3:30
A4 Spanish Trip (Canarios) 2:50
A5 Because 3:16
A6 Raga Vilasakhani Todi 3:50

Side B

B1 Woodstock 5:16
B2 Good Morning Freedom 2:38
B3 Nuages 2:17
B4 Sarabande 2:53
B5 New Sun Rising (House Of The Rising Sun) 5:23

 

Record 2
Side A

 

A1 Dance Of The Living 5:11
A2 Lorelei 2:42
A3 Duet For Guitar And Koto 4:35
A4 Lisa Larne 2:20
A5 Dance Of The Emperor’s Clouds 3:05
A6 Dance Of The Dead 1:22
A7 A Derrin Dhu 1:48

 

Side B

 

B1 The Height Below 3:36
B2 Sans Souci (Without A Caret) 2:58
B3 Sambalaya 2:00
B4 El Tuno 3:38
B5 Horizon 4:04