Truyền thông - Báo chí

Những sản phẩm được vinh danh giải thưởng của năm Editors' Choice Award 2017

(2018-01-25 09:52:19)

Xin tiếp tục gửi lời chúc mừng đến các thiết bị âm thanh thuộc 17 hạng mục được vinh danh giải thưởng Editors' Choice Award 2017. Các thiết bị được ban biên tập tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam bình chọn.

Editors' Choice Award 2017 - Nghe Nhìn Việt Nam:

- Mâm đĩa than tham chiếu của năm: Acoustic Signature INVICTUS

- Ampli đèn của năm: Audio Note Kondo Kagura

- Ampli bán dẫn của năm: Mark Levinson No.536

- Nguồn phát digital của năm: Chord Electronics Blu Mk.2 & DAVE DAC.

- Ampli tích hợp all-in-one của năm: Simaudio Moon Neo ACE

- Music Server của năm: Aurender A10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan