Tin công ty

Giám đốc của chúng tôi là 1 Fan cuồng của U23 Việt Nam

(2018-01-27 14:35:36)

Vừa trờ về từ Sự kiện quan trọng tại Hồ Chí Minh, Giám đốc của chúng tôi đã hoà mình cùng nhịp đập của trái bóng cùng U23 Việt Nam.