Tin công ty

Giám đốc của chúng tôi là 1 Fan cuồng của U23 Việt Nam

(2018-01-27 14:35:36)

Vừa trờ về từ Sự kiện quan trọng tại Hồ Chí Minh, Giám đốc của chúng tôi đã hoà mình cùng nhịp đập của trái bóng cùng U23 Việt Nam. 

Tin liên quan