Đĩa than THE SHADOWS, THE SHADOWS 1 LP

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Còn hàng

Tư vấn hi-fi:0913238182 - Tư vấn hi-end: 0912616688

Thông tin tóm tắt:
- Nhãn đĩa: EMI - Kích thước: 12″ - Tốc độ: 33 RPM - Số lượng: 1 LP - Tình trạng: Rất tốt

Giá bán: 600.000đ / chiếc

Đĩa than THE SHADOWS, THE SHADOWS 1 LP

Tracklist
Side A
A1 Walkin’ (From ‘Wonderful Life’)
Written-By – Bennett, Welch, Marvin
A2 All My Sorrows
Written-By – Yarborough
A3 Little’B’
Written-By – Bennett
A4 Las Tres Carabelas
Written-By – Alguero Jr.
A5 Fourth Street
Written-By – Bennett
A6 Sweet Dreams
Written-By – McGuffie

Side B
B1 Ranka-Clanck (From ‘Rythm And Greens’)
Written-By – Bennett, Welch, Marvin, Rostill
B2 What A Lovely Tune
Written-By – Bennett, Welch, Marvin
B3 Semi-detached Suburban Mr. James
Written-By – Stephens, Carter
B4 Blue Sky, Blue Sea, Blue Me
Written-By – Welch, Rostill
B5 Running Out Of World
Written-By – Black, Bogliuni
B6 I Wish I Could Shimmy Like My Sister Arthur
Written-By – Rostill